Fen İşleri

YAPI RUHSATI - YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN

  • 10/11/2017
  • 562

BUCAK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

YAPI RUHSATI PROJE ÖN KAYIT İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1.Mimari Proje

2.İmar Durumu

3.Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik bürosu tarafından hazırlanan Mülkiyet Aplikasyonu

4.Aplikasyon

5.Plankote

6.Tapu

7.Kimlik

8.Taahhütname

9. Yapı Sahibi Telefon Numarası

10.Adresi

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1.İskan Talep Dilekçesi

2.Yapı Ruhsat Fotokopisi

3.Tapu Fotokopisi

4.Bina Alım Krokisi (plankote ile)

5. İmar Durumu

6.Yapı Denetim İş Bitim Belgesi

7.Mimar Mühendis İş Bitim Belgesi

8.Yapı Sahibi Kimlik Fotokopisi

9.A4 Kalın Kağıt Binanın 4 Cephesinden Renkli Resim

10. Enerji Kimlik Belgesi

11.Asansör Tescil Belgesi

12. Vekaletname  

    İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

 (BELEDİYE MECLİSİNİN 22.02.2017 TARİH VE 10 SAYILI MECLİS KARARINA GÖRE 2017 YILI TARİFESİ)

İNŞAAT VE HARİTA UYGULAMALARI İÇİN ALINAN HARÇLAR/TL

1

İmar Durumu Belgesi

55,00

2

Aplikasyon tutanağı ücreti

55,00

3

Temel Vize ve arazi bina aplikasyon kontrol ücreti

110,00

4

Mahallinde yapılacak teknik ve arazi zemin kod ölçme Ücreti

110,00

5

Belediyece bina aplikasyon krokisi ve tutanağı ücreti

155,00

6

Su basman Vizesi Ücreti

66,00

7

Tamirat-tadilat ve müştemilat ruhsat harcı  ücreti( m2.sinden)

6,00

8

Kat irtifakı  veya kat mülkiyeti her nüsha için proje tasdiki Ücreti (1 bağımsız bölüm için)

66,00

9

İmar planı Paftası suret ücreti

750,00

10

İsim değişikliğ

 ücreti (Ruhsat)

55,00

11

18 Uygulamaları sonucu belediyece kesilecek tapular için her tapu başına ücret

80,00

12

Ekspertiz raporu.(her rapor için)ücreti

150,00

13

Numaralama geliri levha ücreti

6,00

14

Mühendis kaydiye ücreti

250,00

15

Komşuları tarafında

 zarar vukuundan bu zararın keşfini isteyenlerden

120,00

16

İmar planı tadilatları harcı :                                                                                                  

İmar Plan tadilatı başvuru ücreti imar planı genelinde toplam tadilata konu alanın M2'si 0,50 TL. olarak  ücretlendirilecektir. İmar Plan tadilatı başvuru öncesinde bu değerin %50'si başvuru ücreti olarak alınacak olup, imar plan tadilatının Belediye Meclisi tarafından kabul edilip kesinleşmesi halinde Kalan %50 tahsil edilecektir. İmar plan tadilatının red edilmesi halinde % 50 başvuru ücreti, evrak ve işlem ücreti olarak gelir kaydedilecektir. Bu değer hiçbir şartta 200 TL’nin altına düşemez.

 

17

Proje ve Fenni Mesuliyeti yüklenen

 

18A

Ruhsat aşamasında olan in

şaatların her daire başına

5,50 TL

18B

Sıhhi Tesisata ait projeye göre daire başına

5,50 TL

18C

Mühendis Vize Ücreti

100,00 TL