Birim Müdürlerimiz

Ali Serhat CAN

İmar Ve Şehircilik Müdürü

Memiş CANBAZ

Fen İşleri Müdürü

Gülsüm GÜNER

Yazı İşleri Müdürü

Hasim ÇEVİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Eyüp GÜRSEL

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Tuğçe MEÇİKOĞLU

Su Kanalizasyon Müdürü

Haşim ÇEVİK

Temizlik İşleri Müdürü

Osman İNAL

Mali Hizmetler Müdürü

Sedat ÇAVDAR

İtfaiye Müdürü

İsmail BESİLİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Muhammet Emin ERBİL

Özel Kalem Müdürü

Esin DİNLER UZUN

Park ve Bahçeler Müdürü

Fatih Dündar UZUN

Destek Hizmetleri Müdürü

Ahmet CAN

Zabıta Müdürü

Ömer GÜMÜŞ

Mezarlıklar Müdürü