Birim Müdürlerimiz

Ali Serhat CAN

İmar Ve Şehircilik Müdürü

Ömer GÜMÜŞ

Fen İşleri Müdürü

İbrahim ÖZDEMİR

Park ve Bahçeler Müdürü

Gülsüm GÜNER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Ramazan AKBAŞ

Yazı İşleri Müdürü

Hasim ÇEVİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Eyüp GÜRSEL

İtfaiye Müdürü

Tuğçe MEÇİKOĞLU

Su Kanalizasyon Müdürü

Abdulkadir DAĞLI

Diğer

Osman FİŞEKÇİOĞLU

Zabıta Müdürü

Mehmet ÖZTOP

Mezarlıklar Müdürü

Osman İNAL

Mali Hizmetler Müdürü

Sedat ÇAVDAR

Diğer

İsmail BESİLİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü