Birim Müdürlerimiz

Ali Serhat CAN

İmar Ve Şehircilik Müdürü

Ömer GÜMÜŞ

Fen İşleri Müdürü

İbrahim ÖZDEMİR

Zabıta Müdürü

Gülsüm GÜNER

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Ramazan AKBAŞ

Yazı İşleri Müdürü

Hasim ÇEVİK

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü

Eyüp GÜRSEL

Destek Hizmetleri Müdürü

Tuğçe MEÇİKOĞLU

Su Kanalizasyon Müdürü

Muhtarlık İşleri Müdürü

Haşim ÇEVİK

Temizlik İşleri Müdürü

Mehmet ÖZTOP

Mezarlıklar Müdürü

Osman İNAL

Mali Hizmetler Müdürü

Sedat ÇAVDAR

İtfaiye Müdürü

İsmail BESİLİ

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Muhammet Emin ERBİL

Özel Kalem Müdürü

Esin ŞENCAN

Park ve Bahçeler Müdürü