Bilgi

Nikah İşlemleri

  • 1464

Şefliğimize evlenme başvurusunun yapılabilmesi için çiftlerden en az birinin adrese dayalı sistemde Bucak’da ikamet etmesi veya izin belgesi ile gelmesi gerekmektedir.
 
1-NÜFUS CÜFUS CÜZDANLARI ASLI VE İKİŞER ADET FOTOKOPİSİ

Resimli, son 10 (on) yıl içerisinde değiştirilmiş, son medeni duruma dair bilgileri içerir, okunaklı T.C. Kimliği. (Başka bir kimlikle başvuru yapılmaz)  

2-EVLENME YAŞI

18 Yaşını doldurmuş olmaktır. Doldurmamış iseler 

a) 17 yaşını doldurmuş ise; Anne ve Babanın imzalı izinleri ile 

b) 16 yaşını doldurmuş ise; Mahkemenin vereceği "evlenebilir kararı" ile evlenme başvurusu yapılır. 
 
3-RESİM
Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş, cepheden, inkılap kanunlarına uygun olarak, baş açık (Bayanlarda alın, çene ve yüz tamamen görünmek kaydıyla baş örtülü olabilir), poz üniforma, poz veya pul resim olmayan (fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan resimler kullanılmayacaktır). Tümü aynı 5 (beş) adet resim.  

4-SAĞLIK RAPORU

Aile hekimleri ve Toplum Sağlık Merkezleri'nden alınacak, resimli mühür ve imza ile tasdikli, genelgenin gereği tetkiklerin yapıldığına dair bilgileri kapsayan ve son 6 (altı) ay içerisinde alınmış belgelerdir.  

5-EVLENME EHLİYET BELGESİ 

Evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüğümüzden temin edilecektir. 

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin  hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.​

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ: Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.
 
Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü'nden versiyon iki çok dilli 'Evlenme Ehliyet Belgesi' almaları gerekmektedir.​

VEKALETNAME: Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır. (Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)​

NOT: Liste, Bucak Belediye Meclisinin kararları doğrultusunda hazırlanmıştır. 

Başvuru, Sabah 08:30 - 12:30, Öğlen 13:30 -17:30 saatleri arasında çiftin birlikte müracaatı ile yapılacaktır.

Tüm evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

BUCAK NİKÂH DAİRESİ

Adres: Yeni Mahalle Gazi Caddesi Hacı Sarılar Mezarlığı Yanı Bucak

Tel    : 0248 325 94 18