Bucak Şehri

Turizm

  • 4961

Bucakta Turizm

Coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında bir köprü işlevi gören Anadolu, İpek Yolu’nun en önemli kavşak noktalarından biri olmuştur. Orta Çağ’da, İpek Yolları Çin’den başlayıp Orta Asya’da birden fazla güzergâhı izleyerek ve Anadolu’yu geçerek Trakya üzerinden Avrupa’ya uzanmıştır. Yine Ege kıyılarında Efes ve Milet, Karadeniz’de Trabzon ve Sinop, Akdeniz’de Alanya ve Antalya gibi önemli limanlar kullanılarak deniz yolu ile de Avrupa’ya ulaşılmıştır. Selçuklular zamanında, önemli ticaret yolları üzerinde 30-40 km mesafe ile Kervansaraylar (Hanlar) inşa edilmiştir. Uzaktan bakılınca bir kale görünümünde olan kervansaraylar bir yolcunun ya da konak menzilindeki kervan kafilelerinin her türlü ihtiyacını karşılayacak donanıma sahipti. Selçuklular döneminde Antalya’dan Konya’ya giden iki önemli yoldan birisi Bucak ilçesinden geçmekteydi. Bu yol güzergahı üzerinde sırasıyla Evdir, Kırkgöz, Susuz, İncir, Eğirdir ve Gelendost Hanları bulunmaktaydı. Kültür ve Turizm Bakanlığı kaynaklarına göre, Tarihi İpek Yolu üzerinde 11 adet Kervansaray bulunmakta olup bunun 2’si (İncir Han ve Susuz Han) Bucak sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçemiz gelecekte popüler turizm merkezlerinden biri olmaya adaydır. 20. Yüzyılın son çeyreğinde dünyada meydana gelen ekonomik, politik, sağlık ve çevresel değişimlerin sonucu artık turistler deniz-kum-güneş üçlemesi yerine yeni kültürleri tanıyacağı, doğa ile baş başa kalacağı turizm mekanlarını tercih etmeye başlamıştır. Uzun tarihi geçmişi, sahip olduğu kültürel değerler (Yörük-Türkmen kültürü, yöresel yemekler, folklor vb.), su kültürü (Sarnıçlar), yaylalar, mağaralar (Seferyitiği Mağarası), ormanlar (Sığla Ormanları), kanyonlar (Kargı Kısığı), endemik bitkiler ve anıt ağaçlar dikkate alındığı zaman alternatif turizm Bucak’ta gelişmesi için her türlü potansiyelin bulunduğu görülmektedir. Bucak’ın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Antalya’ya sadece 80 km mesafede bulunması ilçe turizmi açısından önemli bir avantajdır.

Bucak İncir Hanı Kervansarayı

İncir Hanı günümüzde Bucak İlçesinin 6 km. kadar batısında, İncirdere Köyü yakınında, yanında gür bir pınarı olan tepenin kıyısında bulunmaktadır. Antik Kretopolis şehri olduğu düşünülen bölgede inşa edilen İncir Han, Anadolu Selçukluları döneminde Antalya-Isparta kervan yolu üzerinde yer alan Evdir, Kırkgöz ve Susuz Han’dan sonraki dördüncü menzil noktasıdır. Hanın uzun salonunun üstü yıkılmış olup, diğer bölmeler sağlamdır. Vaktiyle Hanın önünde Pazar kurulduğu söylenmektedir. Yağmur ve rüzgârın tesiriyle bu kervansarayın içi kısmen toprakla dolmuştur. Beyaz mermerden yapılan, içe doğru oymalı ve kemerli kapı Selçuk mimari tarzının şaheserlerindendir.

Susuz Hanı Kervansarayı

Susuz Han, Antalya-Burdur karayolu üzerinde, 72 .km’de, ana yoldan 2 km içerideki Susuz Köyünün tam merkezindedir.  Susuz Han, Anadolu Selçuklu Döneminde Antalya-Isparta-Konya kervan yolu üzerinde yer alan Evdir ve Kırkgöz Han’dan sonraki 3. durak noktasıdır. Yapının inşa kitabesi yoktur. İnşa özelliklerine bakıldığında tam bir 13. Yüzyıl kervansaray mimarisi özelliklerini yansıtmaktadır. Muhtemelen, İncir Han’la aynı dönemde yapılmıştır. Susuz Han’ın beden duvarları, örtü sistemleri ve taç kapısı gibi belirgin mimari öğeleri günümüzde mevcuttur.

 

 

 

Bucak Seferyitiği Mağarası

Mağara Bucak İlçesi, İncirdere Köyündeki İncirhan Kervansarayının kuzeyine düşer. Kervansaraya yaklaşık 300 metre mesafededir. Mağara göz alıcı sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Fakat girişi son derece zordur. Birçok mağaracı tarafından tespitler yapılmış olup, henüz turizme açılmamıştır.

Bucak Kumar yaylası

Kumar yaylasının bulunduğu alan Helenistik ve Roma dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise bazı Yörükler tarafından hayvan otlatma amaçlı kullanılmaktadır. Kumar yaylası özellikle hıdrellez şenliklerinde (6 Mayıs) Bucak halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılmaktadır. İnsanlarda doğa bilincinin gelişmesine paralel olarak son yıllarda Kumar yaylasında önemli faaliyetler organize edilmektedir. Yayla Bucak İlçe merkezine 8 km mesafede olup; İlçe merkezinden yaylaya asfalt yol ile ulaşılmaktadır. Yaylanın tepe kısmında Burdur-Antalya karayolu görülebilmektedir.

Karacaören 1&2 Barajı

Aksu çayı üzerindeki baraj, Bucak İlçesine 35 km mesafededir. Bölgenin enerji ve sulama ihtiyacını karşılamanın ötesinde doğal güzellikleri ile mesir yeri olarak ilgi görmektedir.

Burdur-Sütçüler Sığla Ormanı Tabiat Koruma Park Alanı

Bucak İlçesi Kızıllı Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 88 ha alana sahiptir. Isparta’nın Sütçüler İlçesine 59 km mesafededir. Nadir bulunan ve tehlikeye maruz bir tür olan sığla ağacının en elit ve izole yayılışı bu sahada görülmektedir. Sığla, kızılçam, sığ saçlı meşe, kızılağaç, çınar bitki türlerini oluşturmaktadır. Sahada dağ keçisi, sincap, çeşitli sürüngen ve çok sayıda yengeç bulunmaktadır.

Kargı Kısığı (Kanyon)

Isparta-Antalya karayolu üzerindeki Karacaören Baraj gölü civarında doğal güzelliği ile dünyanın sayılı kanyonları arasında yer alan AKSU Kargı Kısığı Kanyonu bulunmaktadır. Kanyon, yaklaşık 2 km uzunluğunda olup, doğu ve batısından önemli fay hatları ile sınırlanmıştır. Kargı Kısığı turizme açılan kanyon olmamasına rağmen, oldukça çeşitli bitki florasına sahip ve görenleri büyüleyen az tanınmış bir kanyon özelliğindedir.