Bucak Şehri

Bucakta Unutulmaya Yüz Tutmuş Meslekler

  • 4673

Geçmişten günümüze hayalen bakarsak; daha önce gözde olan bazı mesleklerin teknolojinin ilerlemesi, insanların yaşam biçimlerinin değişmesi ve gelir düzeylerinin artmasına paralel olarak bugün önemini yitirdiğini görürüz. Usta-çırak ilişkisinde yetişen kişilerce icra edilen bu meslekler son zamanlarda getirisinin azlığı ve zorluğu nedeniyle fazla rağbet görmemektedir. Ustaların yaşlı olması veya vefatı dolayısıyla artık bu meslekler unutulmaya yüz tutmuştur. Zamana direnemeyip yenik düşen bu meslekler şunlardır. Köşkerlik, Saraçlık, Nalbantlık, Kalaycılık, Yorgancılık, Ağaç Oymacılığı, Bakırcılık, Arzuhalcilik vb.