Diğer

  • Anasayfa /
  • Haberler /
  • TEKNİK DESTEK PROJESİ ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

TEKNİK DESTEK PROJESİ ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

  • 07/02/2020
  • 606

YEREL YÖNETİMLERDE SEÇİLMİŞ VE ATANMIŞ KAMU GÖREVLİLERİNİN ETİK FARKINDALIĞININ

ARTIRILMASI İÇİN TEKNİK DESTEK PROJESİ ÇALIŞTAYI ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen, Kamu Görevlileri  Etik Kurulu tarafından yürütülmekte olan, Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi’nin “Yerel Yönetimlerde Etik Projesi  Çalıştayı Antalya’da düzenlendi. Çalıştaya  Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve Belediye Meclis Üyesi Ahmet Gezmez de katıldı.

            Çalıştay çalışmaları hakkında bilgi veren Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi (Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi) 16 Ocak 2019 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamış, Projenin süresi 24 ay olup, 15 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacaktır. Projenin Antalya çalıştayına Bucak Belediyesi olarak bizde davet edildik. Çalıştaya Belediye meclis üyemiz Ahmet Gezmez ile birlikte katılım sağladık. Çalıştaya Kamu Etik Kurulu Başkanı Sayın Köksal Toptan, davetli Belediye Başkanları, Meclis Üyeleri , konusunda uzman eğitmen ve konuşmacılar katıldı. Çalıştay da konuşmacılardan, arazi kullanımı, planlama ve imar, ruhsatlar, ihaleler, mal ve hizmet alımları, insan kaynakları, yerel yönetim hizmetleri konularında bilgiler aldık. Çalıştayın biz katılımcılar açısından başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Yerel Yönetimlerde Etik Projesi’ni değerlendirecek olursak, Amaçları, Avrupa standartları doğrultusunda Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ( IPA) II kapsamında belirlenen stratejik önceliklere uygun olarak yerel yönetimlerde etik anlayışının yerleştirilmesi ve yolsuzlukla mücadeleye yönelik çalışmalara katkı sağlanması,  Vatandaşların ilk elden kamu hizmeti aldığı yerel yönetimlerde etik kültürünün güçlendirilmesi,  Yerel yönetimlerde seçilmiş ve atanmış kamu görevlilerine yönelik etik davranış kurallarının oluşturulması,  Yerel yönetimlerde; valilikler, büyükşehir belediyeleri ve belediyelerde çalışanlar başta olmak üzere bu makamlardan hizmet alan vatandaşlarda etik farkındalık oluşturulması,  Yerel yönetimlerle ilgili kanunların taranıp etik ihlallere sebep olan yasal boşlukların belirlenmesi ve bunlara yönelik ikincil mevzuat teklifinin hazırlanması,  Etik standartların uygulamasına yönelik olarak yapılan düzenleme, oluşturulan mekanizma ve veri tabanlarının izlenmesini sağlayan stratejiler geliştirilmesi, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü (YYGM), İller İdaresi Genel Müdürlüğü (İİGM), valilikler; STK’lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluşu bir araya getirerek etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulması,  Yerel yönetimlerde etik kültürün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla etik eğiticiler yetiştirilmesi, STK’lar ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar gibi birçok kuruluşu bir araya getirerek etik farkındalık konusunda sinerji oluşturulması,  Yerel yönetimlerde etik kültürün yaygınlaşması ve yerleşmesi amacıyla etik eğiticiler yetiştirilmesi olan projenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü gözlemledik. Projenin uygulanmasında emeği geçenleri kutluyorum.”dedi.