İhale ve İlanlar

  • Anasayfa /
  • Haberler /
  • 75 ADET GAYRİMENKUL (ARSA) SATIŞ İHALESİ (İhale Tarihi: 15.04.2022)

75 ADET GAYRİMENKUL (ARSA) SATIŞ İHALESİ (İhale Tarihi: 15.04.2022)

  • 15/03/2022
  • Label

BUCAK BELEDİYESİ

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 

 

  Satış Yapacak İdareye ilişkin Bilgiler

1.1-       İdarenin;

a) Adı : Bucak  Belediye Başkanlığı

b) Adresi         :Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No:1 BUCAK/BURDUR

c) Telefon numarası    : 2483251001

d) Faks Numarası       : 2483253180

e) Elektronik posta adresi :  bucak.bel.tr

 

Madde 1- İhale Konusu olan işin niteliği , yeri ve Miktarı.

İHALE SIRA NO

ADA

PARSEL

MAHALLE

ARSA M2

TAŞINMAZ TAHMİNİ DEĞERİ (KDV DAHİL)

GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI

1.

611

12

ALAATTİN

386.67

₺116,250

₺3.500

2.

612

6

ALAATTİN

302.15

₺77,250

₺2.500

3.

618

6

ALAATTİN

325.38

₺105,000

₺3.250

4.

620

2

ALAATTİN

466.66

₺135,000

₺4.100

5.

620

8

ALAATTİN

491.67

₺150,000

₺4.500

6.

622

1

ALAATTİN

293.96

₺71,250

₺2.250

7.

622

9

ALAATTİN

325.50

₺78,750

₺2.500

8.

78

14

ALAATTİN

347.77

₺90,000

₺2.700

9.

78

17

ALAATTİN

490.73

₺120,000

₺3.600

10.

596

6

YÖRÜKLER

443.17

₺123,750

₺3.750

11.

596

8

YÖRÜKLER

355.51

₺97,500

₺2.950

12.

600

12

YÖRÜKLER

393.03

₺112,500

₺3.500

13.

600

1

YÖRÜKLER

394.21

₺112,500

₺3.500

14.

603

3

YÖRÜKLER

516.67

₺135,000

₺4.100

15.

604

3

YÖRÜKLER

399.89

₺108,750

₺3.300

16.

605

5

YÖRÜKLER

481.48

₺120,000

₺3.600

17.

580

1

ÇAVUŞLAR

410.64

₺120,000

₺3.600

18.

584

5

ÇAVUŞLAR

347.41

₺97,500

₺3.000

19.

588

1

ÇAVUŞLAR

454.89

₺131,250

₺4.000

20.

591

6

ÇAVUŞLAR

403

₺112,500

₺3.400

21.

592

7

ÇAVUŞLAR

381

₺105,000

₺3.250

22.

597

2

ÇAVUŞLAR

263.56

₺69,000

₺2.100

23.

598

9

ÇAVUŞLAR

467.77

₺135,000

₺4.100

24.

580

14

ÇAVUŞLAR

314.91

₺93,750

₺2.900

25.

580

15

ÇAVUŞLAR

283.67

₺82,500

₺2.500

26.

19

13

ÇAVUŞLAR

264.95

₺60,000

₺1.800

27.

246

17

ÇUKUR

391.15

₺101,250

₺3.100

28.

867

11

ÇUKUR

369.49

₺97,500

₺3.000

29.

867

15

ÇUKUR

293.75

₺90,000

₺2.700

30.

865

7

ÇUKUR

264.88

₺82,500

₺2.500

31.

866

2

ÇUKUR

363.96

₺108,750

₺3.300

32.

572

16

KONAK

413.49

₺127,500

₺3.900

33.

574

7

KONAK

354.79

₺120,000

₺3.600

34.

576

7

KONAK

407.21

₺150,000

₺4.500

35.

577

7

KONAK

315.47

₺97,500

₺3.000

36.

577

1

KONAK

330.31

₺99,000

₺3.000

37.

615

4

KONAK

376.24

₺138,750

₺4.250

38.

615

6

KONAK

344.71

₺127,500

₺3.900

39.

778

1

KONAK

424

₺120,000

₺3.600

40.

784

1

KONAK

406

₺97,500

₺3.000

41.

785

5

KONAK

427

₺112,500

₺3.400

42.

556

2

KONAK

368

₺105,000

₺3.150

43.

557

4

KONAK

425

₺120,000

₺3.600

44.

564

18

KONAK

402

₺150,000

₺4.500

45.

718

2

KARAYVATLAR

341.23

₺105,000

₺3.150

46.

718

6

KARAYVATLAR

356.06

₺112,500

₺3.400

47.

720

5

KARAYVATLAR

328.42

₺101,250

₺3.100

48.

720

13

KARAYVATLAR

318.09

₺97,500

₺3.000

49.

720

14

KARAYVATLAR

320.99

₺101,250

₺3.100

50.

720

15

KARAYVATLAR

280.51

₺90,000

₺2.700

51.

721

1

KARAYVATLAR

564.16

₺165,000

₺5.000

52.

721

9

KARAYVATLAR

526.04

₺161,250

₺4.900

53.

721

15

KARAYVATLAR

499.88

₺150,000

₺4.500

54.

852

3

KARAYVATLAR

411.89

₺138,750

₺4.100

55.

852

5

KARAYVATLAR

202.93

₺67,500

₺2.100

56.

852

10

KARAYVATLAR

333.70

₺82,500

₺2.500

57.

852

12

KARAYVATLAR

361.16

₺90,000

₺2.700

58.

857

5

KARAYVATLAR

203.14

₺52,500

₺1.600

59.

891

1

YENİ

239.85

₺75,000

₺2.250

60.

691

6

YENİ

495.10

₺150,000

₺4.500

61.

691

7

YENİ

457.14

₺138,750

₺4.100

62.

696

16

YENİ

426.21

₺127,500

₺3.900

63.

677

3

YENİ

371.85

₺187,500

₺5.700

64.

677

7

YENİ

500.44

₺131,250

₺4.000

65.

678

20

YENİ

367.30

₺187,500

₺5.700

66.

636

5

YENİ

197.56

₺75,000

₺2.250

67.

644

6

YENİ

279.49

₺112,500

₺3.400

68.

654

2

YENİ

369.36

₺138,750

₺4.250

69.

655

5

YENİ

282.81

₺78,750

₺2.400

70.

655

6

YENİ

347.10

₺93,750

₺2.900

71.

656

1

YENİ

395.06

₺127,500

₺3.900

72.

656

6

YENİ

400.92

₺105,000

₺3.150

73.

657

2

YENİ

524.21

₺135,000

₺4.100

74.

657

5

YENİ

423.80

₺112,500

₺3.400

75.

608

1

ALAATTİN

505.85

115,000

 ₺3.450

Madde 2 : Şartname Ve Eklerinin nerden ve hangi şartlarda alınacağı temini.

1-- İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

2-İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer:

Bucak  Belediye Başkanlığı  Mali Hizmetler Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü dür.

3-İhale dokümanının satış bedeli (varsa vergi dâhil)            : 100,00 TL

 4-İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Bucak  Belediye Başkanlığı Tahsilât Servisine ya da Bucak Belediye Başkanlığı’nın Halk Bankası Bucak Şubesi’ndeki IBAN: TR 84 000 1200 9317 0000 7 0000 22 numaralı hesabına veya belediye gelir şefliğine yatıracaklardır.

Madde :3 İhalenin Nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı.

1- İhale usulü                                    : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Açık Artırma usulü (45.Madde) 

2- İhalenin yapılacağı yer             : Belediye Hizmet Binası  Toplantı salonu

3- İhale Tarihi                                    : 15.04.2022 CUMA

4- İhale Saati                                      : 10,00

 

Madde 4: İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan  belgeleri  belirtilen tarih kadar sunmaları gerekir:

1-Kimlik Fotokopisi

2-Kanuni İkametgâh Belgesi Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, telefon numarası

3-Şartname Bedeli ( 100,00 TL ), yatırıldığına dair makbuz.

4-İstekliler Katılmak istedikleri parsele ait geçici teminatı yatırıldığına dair makbuz.

(Geçici Teminatlar Belediyemiz Gelir şefliğine makbuz karşılığı veya Belediyemizin  Halk Bankası Bucak Şubesi’ndeki IBAN: TR 84 000 1200 9317 0000 7 0000 22 numaralı hesabına yatırılabilir.)  Geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu Belediyemiz Mali Hizmetler müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter     tasdikli imza beyannamesi,

6-Bucak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak Borcu Yoktur yazısı

 

Madde 5- İhale Katılım Evraklarının  Teslim Edileceği/Sunulacağı Yer, Evrak  Verme Tarih Ve Saati

 1- İhale Katılım Evraklarının  teslim edileceği      : Bucak Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlü

2- İhale Katılım evraklarının  teslim edileceği son tarih ve saat  :  14/ 04/2022 PERŞEMBE Saat :17:30                                        İLAN OLUNUR.            

 

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız: /upload/2014/2022/Ihale_Ilanlari/ARSA_SATIS_ILANI.docx

Etiketler: