Diğer

YEREL YÖNETİMLER ÇALIŞTAYI

  • 13/05/2022
  • 121

Ekonomik, toplumsal, yönetsel ve siyasal alanda ortaya çıkan gelişmeler yerel yönetimlerin önemini arttırmaktadır. Son dönemlerde teknolojideki gelişmeler, ekolojik sorunlar, küresel ısınma, göçler, son olarak da Covid-19 pandemisi gibi küresel gelişmeler yönetimlerin hizmet alanlarını ve vatandaşların hizmet taleplerini değiştirmektedir. Bu süreçte yereldeki dönüşüm kent yönetimlerini olduğu kadar kentleri de değiştirmektedir. Dolayısıyla yerelin yönetiminde yeni yaklaşımlara olan ihtiyaç da artmaktadır. Bu çalıştay da, bu dönüşüm süreçlerinde etkili olan dinamikler ve dönüşümle beraber ortaya çıkan uygulamalar ya da sonuçlar farklı başlıklar altında incelenecektir.

“Yerel yönetimler demokrasinin ilk egzersiz alanları olmuşlardır"

Yerel yönetimlerin demokrasinin gelişmesine önemli katkılar sağladığını söyleyen Başkan Emrullah Ünal, "Yerel yönetimler her yeni gelişmelerin insanlara değen, onların gözleri önünde hemen somutlaşan faaliyetler üretmektedirler. Bu bakımdan yerel yönetimler demokrasinin ilk egzersiz alanları olmuşlardır. Yerel yönetimlerde denenip somutlaşan her yeni anlayış, görünür ve ya görünmez yollarla doğal olarak ülke yönetimine de modellik yapmaktadır. Düzenleyecek olduğumuz çalıştay da Yerel Yönetimlerin tüm sorunları enine boyuna akademik olarak tartışılacak, çıkacak sonuç raporu Belediyemize olduğu kadar diğer Belediyelere de ışık tutacaktır. Ülkemizin seçkin üniversitelerinden hepsi bir birinden değerli akademisyenlerimizi davet ettiğimiz çalıştayımızda, Bakanlıklarımızdan değerli bürokratlarımızda bizlerle olacaklar. 

 Önümüzdeki Aylarda 1.Bucaklı Akademisyenler Buluşması Yapılacak

Başkan Ünal açıklamasının devamında, “İlerleyen zamanlarda Bucaklı olup Türkiye’nin farklı üniversitelerinde çalışan Bucaklı akademisyenlerimizle de bir araya geleceğiz. Onların memleketlerinde ağırlayacağız. Bucak’ımızın üzerine istişarelerde bulunup, değerli fikirlerini alacağız.” dedi.  
Bilimsel koordinatörlüğünü Bucak Belediyesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr.  Oğuzhan Erdoğan’ın üstlendiği çalıştayda üç ayrı çalışma gurubu masası oluşturulacak 1. masada Çevre Hakkı (Su Yönetimi, Sokak Hayvanları, Çevre Kirliliği, İklim Değişikliği), 2. Masada Dijitalleşme ve Yerel Yönetimler (Akıllı Şehir, Dijital Belediyecilik, Living Lab), 3. Masada Vatandaş Katılımı ve Yerel Yönetimler (Gençlerin Siyasal Katılımı, Serbest Kürsü, Vatandaş Odaklı Belediyecilik ve Kent Konseyleri) konuları tartışılacak.