Kurumsal ‹

Eyüp GÜRSEL

İtfaiye Müdürü
0248 325 40 00
eyupgursel@bucak.bel.trSorumluluk Alanı : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile İtfaiye Yönetmeliğinde ve diğer Yönetmeliklerde  belirtilen görevlerin yapılmasını sağlamak. 

A. Kuruluşu : İtfaiye Müdürlüğü Müdür ve  bünyesinde çalışan İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ve İtfaiye Eri  personelinden oluşur.

B. Görevleri : İtfaiye Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

 

1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek.

2. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek.

3. 19.12.2007 tarihli ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.

4.  5.6.1964 tarihli ve 6/3150 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.

5. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.

6. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek, bunların bina, araç-gereç ve donanımlarını itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.

7. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.

8. Belediye sınırları içinde bacaları temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.

9. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.

10. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.

11. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek.

12. Su baskınlarına müdahale etmek.

13. Doğal Afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.

14. Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapma

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi