Kurumsal ‹

Fatih Dündar UZUN

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
0248 325 50 10
info@bucak.bel.tr



Sorumluluk Alanı       : Belediye ve mücavir alan sınırları içinde dü­zenlenmiş veya   düzenlenecek olan park, refüj ve kaldırım ağaçlandı­rılması, çiçek ve çimlendirilmesi ile bunların sürekli bakımı işi.

A. Kuruluşu : Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müdür ve Müdürlük bünyesinde çalışan teknik, memur ve işçi personelden oluşur.

B. Görevleri : Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevleri  aşağıdaki gibidir.

 

1. Sorumluluk alanı içindeki yerlerin ağaçlandırılması, çiçeklendirilmesi ve çimlendirilmesin sağlar.

2. Bu alanlara ekilen ve dikilen ağaç, çiçek ve çimlerin yaşamlarını devam ettirmeleri için mevsimine göre sulama, gübreleme, budama işlemlerinin aksaksız yapılmasını sağlar.

3. Sera ve fidanlıklar kurarak fidan ve fidelerin yetiştirilmesini sağlar.

4. Yeni yeşil alanların peyzaj projelerinin yapılmasını ve uygulamasını sağlar.       

5. Çevre sorunlarının arttığı günümüzde belde insanımıza in­sanca yaşanabilir bir çevre yaratılmasında katkı sağlamak.

6. Daha temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmaya katkı yaparken insanlara en az sorun yaratan, Belediyeye de en eko­nomik bedelle mal olan yeşil alanlar kurulmasını ve bunların sürekli canlı-bakımlı kalmalarını sağlamak.

7. Başkanlıkça görevlendirme yazısı doğrultusunda teslim alınan ihaleli işlere ait dosya/dosyaların:       

a) Yer teslimi, işe başlamalarını yaparak, Kanun, Yönetmelik,   Şartnameler dahilinde usulüne uygun ve zamanında yapılmasını sağlar.

b) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edileceklere ait ihale dosyalarının hazırlanmasında, ihale komisyonlarında ve kontrollük teşkilatında görev alırlar.

c) Hak ediş ve kesin hesap ile geçici ve kesin kabullerini yapar.

d) Tamamlanan ve kabulü/kabulleri yapılan dosyalar için fihrist oluşturarak arşive teslim eder.

e) Mesleğini geliştirmek için sürekli araştırma içinde olup, birimler arasında yardımlaşma ve bilgi alışverişinde bulunur.

f) Yeşil alanlarla ilgili gelen şikayet ve istekleri değerlendirerek çözümler.

g) Aylık çalışma raporlarını hazırlayarak ilgili raportöre teslim eder.

8. İmar planında yeşil alan olarak ayrılmış bölgelerin "Peyzajının" projelendirilmesi ve uygulaması.

9. Tüm yeşil alan ve parkların yeşil alan evsafına uygun olarak düzenlenmesi.    

10. Yeşil alanların korunmasına yönelik çalışmaların yapılması.

11. Şehir içi kaldırımlarında her türlü ağacın dikim ve bakım ile korunmasının sağlanması.          

12. Yeşil alanlardaki bitki vb. canlı materyalin yaşamlarının devam ettirilebilmesi için her türlü faaliyetin mevsimine, göre aralık­ sız yapılması. (Sulama, budama, gübreleme vb.)

13. Yeşil alanlarda, yabancı ot, hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi.

14. Kiraya verilen parkların bakımlarının sağlanması ve denetimi

15. Sorumluluğunda çalışan personelin mesai saatlerine, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymasını çalışmala­rını denetler.

16. Sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmalarını sağlar. 

17. Sorumluluğunda çalışan personelin koordineli çalışmasını sağlar.                    

18. Biriminin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi