türkçe porno - porno - sikiş - mobil porno
Kurumsal ‹

Ramazan AKBAŞ

Yazı İşleri Müdürü
0248 325 10 01
yaziisleri@bucak.bel.tr​​​​​​Sorumluluk Alanı                   : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Yazı İşleri Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Yazı İşleri Müdürlüğü Müdür ve  bünyesinde çalışan şef ve memur personelden oluşur.

B. Görevleri : Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri  aşağıdaki gibidir.

 

1. Belediyemiz karar organı olan, Belediye Meclisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen zamanlarda kesintisiz ve düzenli toplanması için gerekli işleri yapmak.

2. Belediye Meclis üyelerine toplantı için davetiye çıkarılması, Belediye Meclis gündeminin ilan edilmesi, Belediye Meclisince alınan kararların açık, anlaşılır ifadeler ve yasal dayanakları ile yazılması, alınan kararların imzaları, Kaymakamlık Makamına sunulması, işlemlerin ifası için ilgili birimlere ulaştırılması vb gibi konularda Belediye Meclisi sekretarya hizmetlerini yürütmek.

3. Meclis toplantı dönemleri sonunda meclis üyelerinin oturum ücretlerini tahakkuk etti­rilerek ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

4. Belediye Encümeninde görüşülecek evrakın kontrolü, gündemin yapılması, alınan kararların yazılı şekle getirilerek ilgili birimlere gönderilmesini sağlar.

5. Ay sonlarında Encümen üyelerinin, oturum ücretleri tahakkuk ettirilerek ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilir.

6. Sorumluluğunda çalışan personelin mesai saatlerine riayeti, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygunluğu ve çalışmalarını denetler.

7.  Bölümündeki büroların koordineli olarak çalışmalarını sağlar.

8. Sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanılmasını sağlar.

9. Sorumluluğunda çalışan personelin birimler arasında görev değişikliğini yapar, yetki ve sorumluluklarını belirler.

10. Sorumluluğunda çalışan personelin meslek içi eğitimini ve ayrıca yeni gelişmelere uyum göstermelerini sağlar.

11. Başkanlığın emirlerini (teknik, sağlık vb. ihtisas gerektiren konular ile personel konuları hariç) yazılı hale getirerek birimlere duyurulmasını sağlar.

12. Birimdeki servislerinin her türlü teknolojik gelişmeye uygunluğunu sağlar.

13. Kardeş kent ilişkilerinin takip ve yazışmalarını sağlar.

14. Belediyenin üyesi olduğu birlik ve kuruluşlarla işlem ve yazışmalarını sağlar.

15. Belediye Başkanı ve Meclis üyelerinin yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri için gerekli olan işlem ve yazışmaları sağlar.

16. Belediyeye gelen ve giden tüm resmi evrak ve dilekçenin kaydedilmesini ve ilgililere ulaştırılmasını sağlar.

17. Birimin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

18. Belediye dışından ve içinden gelen bütün resmi evrak ile dilekçeler ayrı defterlere kaydedilerek yetkili makamlarca belirlenecek havaleye göre ilgili yerlere zimmetle veya posta aracılığı ile gönderilir.

 

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-B喔堗笝lten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi