Kurumsal ‹

Abdülkadir Dağlı

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
0248 325 10 01
abdulkadirdagli@bucak.bel.trSorumluluk Alanı                  : 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve İlgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Temizlik İşleri Müdürlü­ğündeki iş akışını sağlar.

 1. Kuruluşu : Temizlik İşleri Müdürlüğü Müdür ve bünyesinde çalışan şef ve memur personelden oluşur.
 2. Görevleri : Temizlik İşleri Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

 

1. Belediye sınırları içinde çıkan bütün evsel katı atıkların toplanması, düzenli depolama alanına taşınmasını sağlar.

2. Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki bütün resmi ve özel sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarının toplanması ve bertaraf alanına taşınmasını sağlar.

3. Şehirdeki bütün cadde, sokak ve pazaryerlerinin sürekli temizliğini sağlar ve denetler.

4. Park ve pazaryerlerinden çıkan yeşil atıkların (çimen, dallar, meyve ve sebze vb.) diğer atıklardan ayrı olarak toplanarak kom post tesisine taşınmasını ve kabulünü sağlar.

5. Düzenli depolama sahası ve kom post tesisinin işletilmesini sağlar.

6. Temizlik işi özel sektöre yaptırılan yerlerde periyodik denetimin yapılmasını sağlar.

7. Entegre katı atık projesi ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlar.

8. Ayrı toplama ve geri kazanım ile ilgili projeler geliştirir ve Belediye sınırları içinde uygulamaya koyar. Baş­lattığı uygulamaları takip eder ve şehirdeki değişimlere göre gerekli düzenlemeleri yapar.

9.   Tüm faaliyetlerini konu ile ilgili geçerli olan yasal mevzuattaki değişikliklere göre düzenler ve geliştirir.

10. Tüm faaliyetleri ile ilgili veri ve sonuçları toplar, bilgisayar ortamında kayıt altına alır ve değerlendirir.

11. Gerçekleştirilen uygulamaların kamuoyuna tanıtılması ve en etkin şekilde işletilmesinin sağlanması için planla­malar yapar.      _         

12. Biriminde çalışanların görev ve yetkilerini, sorumluluklarını belirler.

13. Sorumluluğunda çalışan personelin mesai saatlerine riayet, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygunluğu ve çalışmalarını denetler.

14. Sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmalarını sağlar.    

15. Sorumluluğunda çalışan personelin meslek içi eğitimini ve ayrıca yeni gelişmelere uyum göstermelerini sağlar.

16. Biriminin yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

Toplama ve Taşıma Servisi:

 • Şehirdeki tüm cadde, sokak, park ve pazaryerleri ile ev ve iş­ yerlerinden çıkan evsel atıkların sıkıştırılmalı araçlarla toplanarak düzenli depolama alanına taşınması.
 • Ayrı toplama (sarı torba ve atık kâğıt) uygulamalarının gerçekleştirilmesi, şehir içi takibi, aksamaların ve gelişmelerin planlama ve izleme birimine iletilmesi.
 • Tıbbi atıkların oluşturulan tur planı doğrultusunda toplanması ve bertaraf alanına taşınması.
 • Pazaryeri atıklarının  bertaraf alanına taşınması.

 

Bertaraf Tesisleri İşletmesi :

 • Düzenli depolama sahası ve kompost tesisinin işletilmesi.
 • Tesislere gelen atıkların kontrol ve kabulü.
 • Komşu Belediyeler ile sanayiden gelen atıkların kontrolü, kabu­lü ve ücretlendirilmesi.

Halkla İlişkiler  :

 • Uygulanan sistemler ile ilgili tanıtım çalışmalarının planlan­ması.
 • Yeni uygulanacak sistemleri tanıtılması ve halkın uygulaması için çalışmaların planlanması.
 • Atık danışma hatlarına gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi, ilgili birimlere iletilmesi.

 

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi