Kurumsal ‹

Hakkı EROĞLU

Su ve Kanalizasyon Müdürü
0248 325 50 10
hakkieroglu@bucak.bel.trSorumluluk Alanı : 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğündeki iş akışını sağlar.

A. Kuruluşu : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Müdür, ve bünyesinde çalışan şef, memur ve işçi  personelden oluşur.

B. Görevleri : Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevleri aşağıdaki gibidir.

            1. İçme, kullanma ve endüstri su ihtiyaçlarının her türlü yer­ üstü ve yeraltı kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması için kaynaklardan alınıp abonelere ulaşıncaya kadar her türlü tesisin etüt ve projesini yapmak veya yaptırmak, bu projelere göre pompa istasyonları ana ve tali şebeke borularını, su tasfiye tesislerini yapmak, yaptırmak ve işletmek.      

2. Hizmet alanı Bucak Belediyesi mücavir alanı ile sınırlı kentin yararlandığı ancak sınırlar dışında kalan su kaynaklarının korunmasını da yürütmekle görevlidir.

3. Gerektiği yerlerde içme suyu tesisi projesini ve inşaatını yaptırmak, tesisleri işletmek, bakım ve onarımını yapmak.

4. Bölge içindeki ve kentin yararlandığı ancak sınırları dışın­da kalan su kaynaklarının göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı suları­nın kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini, bu kaynaklarda suların kaybına veya azalmasına yol açacak tesis kurulması ve bu tür faaliyetlerde bulunulmasını önler, bu konuda her türlü teknik, idari ve hukuki tedbirleri alır.

5. İçme suyu tesisleri; depo, terfi merkezi, derin kuyu motopomp arızalarının tamir ve bakımlarının yapılması. Motopompların periyodik bakımlarının yapılması.

6. Şehir içme suyu temini için yeni derin kuyu açtırılması.

7. Şebeke projelerinin çizilmesi ve ilgili makamlara onaylatılması.

8. Şehir içme suyunun ihtiyacının belirlenerek, içme ve kullanma suyunun temin edilmesi.

9. İçme suyu şebeke arızalarının yapılması.

10. Şehir içme suyunun dezenfektesinin yapılması, Sağlık Bakanlığı Gıda Maddeleri Tüzüğüne göre gerekli miktarda klorlamanın yapılması ve periyodik klor ölçümü yapılarak devamının sağlanması.

11. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şehrin muhtelif yerlerinden bakteriyolojik su numunesi alınarak tahlillerin yapılması, periyodik olarak içme suyunu kimyasal tahlillerin yapılması ile alınan sonuçların takibi.

12. Faaliyet alanına giren her türlü konuda ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordineyi sağlamak ve işbirliği yapmak.

13. Abonelere ucuz su temin etmek için teknik ve idari önlemler almak.

14. Kendi hizmet alanı içine giren işlerin yıllık yatırım, plan ve programlarını yapmak, bütçe tasarılarını hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

15. Belediyenin personel ve sosyal amaçlı otobüs hizmetlerini yürütmek, bununla ilgili personel çalıştırmak, her türlü personel giderleri ile araçların ikmal, bakım ve onarım giderlerini karşılamak.

16.  Birim Müdürü personelin mesai saatlerine, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uymasını ve çalışmalarını denetler.

17.  Birim Müdürü sorumluluğunda çalışan personelin birim çalışmalarını aksatmayacak şekilde yıllık izinlerini kullanmalarını sağlar.

18.  Birim müdürü personelin koordineli çalışmasını sağlar, aralarında iş bölümü yapar.

  1. Bölümünün yıllık bütçe önerisini hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir.

 

Şebeke Bakım ve Onarım Servisi :

            İçme suyu şebekesinde olagelen arıza, patlakların onarımını, şebeke bakımı, depo kontrollerini yapmak, abone kaçak ve bağlantılarını denetlemek, diğer altyapı sistemleri ile uyumlu su şebekesinin çalışmasını sağlamak.

 

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2019. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi