PROJENİ PAYLAŞ
Bucak İçin Projem Var

BUCAK İÇİN EL ELE PROJE FİKRİNİ PAYLAŞ

BUCAK BELEDİYESİ TAŞERON PERSONELİ BAŞVURUSU RED EDİLENLERİN LİSTESİ

19.02.2018 13:33:43 | ilan
                                                        BUCAK BELEDİYESİ

                 TAŞERON PERSONELİ BAŞVURUSU RED EDİLENLERİN LİSTESİ

Sıra No

Adı Soyadı

T.C. No

Açıklama

1

 

HÜSEYİN ÇETİNER

17*******48

(RED)01.02.2018 tarihinde silah altına alınmasından dolayı RED verilmiştir.

2

 

SÜLEYMAN TORUN

18*******48

(RED)Antalya 2.A.C.M. 2008/186 Esas 2009/66 Karar sayılı ilamı ile ******* teşebbüs suçundan 7 Yıl 6 Ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 15.07.2009 tarihinde kesinleşmiştir. Bucak A.C.M.’nin 2007/82 Esas 2009/582 karar sayılı ilamı ile **** ******* ******* suçundan 1 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 14.03.2013 tarihinde kesinleşmiştir.

3

OSMAN KİRİŞCAN

21*******44

(RED)Bucak A.C.M.’nin 2008/527 Esas 2009/1078 karar sayılı ilamı ile ******* suçundan 1 Yıl 2 Ay 17 Gün hapis cezası ile ***** ******* ***** suçundan 1 Yıl 15 Gün hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 22.04.2015 tarihinde kesinleşmiştir.

4

MESUT ŞENGÜL

26*******28

(RED)Antalya 8.A.C.M.’nin 2006/412 Esas 2009/1449 karar sayılı ilamı ile ****** ***** Suçundan 2 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ce cezası 13.11.2013 tarihinde kesinleşmiştir.

5

BAYRAM ÖZMEN

32*******58

(RED)Burdur A.C.M.’nin 2006/267 Esas 2006/371 Karar sayılı ilamı ile ****** ******* Suçundan 15 Yıl hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 05.03.2008 tarihinde kesinleşmiştir.

6

İBRAHİM ŞENER

35*******22

(RED)Bucak A.C.M.’nin 2015/192 Esas 2015/751 karar sayılı ilamı ile ****** ********* ***** ****** suçundan 1 Yıl 3 Ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 04.09.2015 tarihinde kesinleşmiştir.

7

KENAN ÖZDAMAR

37*******60

(RED)Bucak A.C.M.’nin 2006/195 Esas 2009/452 karar sayılı ilamı ile ******** suçundan 1 Yıl 6 Ay hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 12.04.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Bucak A.C.M.’nin 2011/48 Esas 2012/13 karar sayılı ilamı ile **** ****** ****** suçundan 1 Yıl 2 ay 17 Gün hapis cezası ile cezalandırılmış ve cezası 09.09.2013 tarihinde kesinleşmiştir. 

8

OSMAN ÖĞDEM

33*******64

Emekliliğe Hak kazanmasından dolayı RED olmuştur.

9

VELİ ÖZMEN

35*******30

Emekliliğe Hak kazanmasından dolayı RED olmuştur.

10

RAMAZAN COŞAR

35*******58

Emekliliğe Hak kazanmasından dolayı RED olmuştur.

 

İş bu Tespit Komisyonu Esas İnceleme tutanağı Tespit Komisyonu olarak tarafımızca Bucak Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde düzenlenerek imza altına alınmıştır. 16/02/2018 Saat:14:00

Ferruh KANIK 

 Belediye Başkan Yrd. Komisyon Başkanı 

Ramazan ŞENCAN 

 İl Mahalli İdareler Müdürü Komisyon Üyesi 

Ramazan AKBAŞ  

Yazı İşleri Müdürü Komisyon Üyesi

Davut ACAT  

Zabıta Trafik   Komisyon üyesi

Abdullah DAĞLI

Veri hazırlama Kontrol İşletmeni Komisyon üyesi 

 

   

         BAŞVURU RED’LERİNE İLİŞKİN KANUN KAPSAMI

657 sayılı Devlet memurları Kanunu 48.madde 5. Fıkra(Değişiklik:23/01/2008-5728/ 317 md.) Türk Ceza kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir(1)Yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar(….)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.(1) 

       TAŞERON ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK OLAN İTİRAZLAR 21.02.2018 ÇARBAMBA GÜNÜNE KADAR ŞAHSEN, VALİLİK BİNASINDA BULUNAN İL MAHALLİ İDARELER MÜDÜRLÜĞÜNE YAPILACAKTIR. ÖRNEK İTİRAZ DİLEKÇELERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLİR.

     (İTİRAZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ)

                                      VALİLİK MAKAMINA

                     (Taşeron Tespit İtiraz Komisyonu Başkanlığına)

            Burdur Bucak Belediyesinde Taşeron İşçi olarak görev yapıyorum. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca yayımlanan Tebliğin 32. Maddesi hükümleri gereğince başvurumu yaptım.

            Aynı Tebliğin 35. Maddesi gereğince başvuruların incelenmesi sonucunda Bucak Belediye Başkanlığı Taşeron Başvurusu (kabul ve red) edilenler listesini yayımladı ve benim başvuruma aynı Tebliğin………………………………………………………………Maddesi …………………………………………………………………………………………………………………………………………….gerekçesi ile Red verildiğini gördüm.

            Tebliğin 36. Maddesi hükümlerine göre başvurumun “İtiraz Komisyonunca” değerlendirilerek kabulünün sağlanmasını arz ederim. ………/……./2018 

 

 

…………………………………

Geçici İşçi

 

 

ADRES  :

……………………………………………………………………………

 

Tel :…………………………………………………………………….

 

E-posta: ……………………………………………………………..

 

DİĞER HABERLER
BUCAK BELEDİYESİ TAŞERON PERSONE
19.02.2018 13:33:43 | ilan
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARN
19.02.2018 13:07:02 | ilan
BUCAK KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞK
13.12.2017 08:55:04 | Haber

BİZE ULAŞIN

0248 325 10 01

Oğuzhan Mah. Atatürk Cad. No:3 Bucak / BURDUR


BUCAK BELEDİYESİ


877 sayılı TEŞKİLAT-I MÜLKİYE KANUNU uyarınca 30.05.1926 tarihinde kurulmuş ve “BUCAK BELEDİYESİ” olarak Tüzel Kişilik kazanmıştır.

Detaylı bilgi için »

E-Bülten

Belediyemizden haberdan olun !
Bucak Belediyesi Resmi Web Sitesidir...
Copyright © 2015. Tüm hakları saklıdır. | Kullanım Sözleşmesi | Gizlilik Sözleşmesi